• Het Hillblock is een innovatieve dijksteen met een aantal unieke eigenschappen. Deze betonzuil zorgt voor een significant sterkere golfremming en beduidend minder golfoploop dan bestaande dijkbescherming.

  Het Hillblock zorgt door zijn uitgekiende en unieke vorm voor een kleinere golfbelasting op de betonzuil. De vorm zorgt ook voor meer golfremming met toch een hoge stabiliteit. Zo kan met minder beton, dus duurzaam, een sterke dijkbekleding worden gemaakt.

  Evolutie van dijkbescherming

  Dijken worden gemaakt van zand, klei en stenen. Dat is al eeuwen het geval. Bij rivieren zie je vaak dat begroeiing met gras voldoende is als beschermingslaag. Maar aan zee of aan grote meren is gras als bovenste laag onvoldoende. De golven slaan de dijk stuk. Daarom werd vroeger op die zwaarder belaste plekken dijkbescherming geplaatst in de vorm natuursteen zoals basaltzuilen, kalksteen of granietblokken. Ongeveer 50 jaar geleden werd natuursteen vervangen door betonnen zuilen. In het begin vooral op een manier die deed denken aan het oude natuursteen. De laatste 20 jaar is het hard gegaan met ontwikkelingen: productverbetering.

  Hillblock: innovatieve zetsteen

  Het Hillblock is geen gewone zetsteen, maar een heel moderne. De unieke vorm zorgt ervoor dat golven minder hoog op de dijk komen. Bij renovatie hoeven, ondanks het stijgende zeewaterniveau, dijken niet of veel minder verhoogd en dus verbreed te worden dan met reguliere zetstenen. Dit scheelt veel tijd en heel veel geld.

   

  Hillblock tekening golfloop

  Het effect van het Hillblock

  Hillblock: duurzame zetsteen

  Maar uitvinder Hill heeft meer uitdagingen getackeld met zijn ontwerp. Elke steen weegt 30% à 40% minder dan een reguliere zetsteen en doet tóch minstens zo goed dienst op de dijk. Die gewichtsbesparing zorgt voor veel minder gebruik van zand, grind en cement. Er hoeft minder van dit materiaal te worden aangevoerd naar de fabriek in Oosterhout, maar ook minder naar de dijk. Dat levert ook veel winst op qua transportbewegingen, zeker op smalle dijkweggetjes en door kleine dorpen pal achter die dijken. Al deze aspecten leveren heel veel CO₂-winst op. En met de ambitie van alle Nederlandse waterschappen om klimaatneutraal te zijn in 2035 zijn dit soort stappen dan essentieel!

  Voordelen Hillblock:

  • Golfremming;
  • Minder dijkverhogingen en -verbreding nodig (minder onteigeningen);
  • Laag gewicht;
  • Hoge stabiliteit;
  • Overlaagbaar;
  • Duurzaam en minder milieubelastend (productie, transport, plaatsing);
  • Biodiversiteit;
  • Machinaal te plaatsen door eigen ontwikkelde legklem;
  • Minder transportbewegingen op het werk.

  Meer informatie?

  Wilt u meer informatie over het Hillblock? Vul het contactformulier in of mail direct naar hillblock@martensgroep.eu.