Sponsoring

Jaarlijks stromen vele verzoeken om sponsoring binnen. In de meeste gevallen gaat het daarbij om een voorstel voor een financiële bijdrage. Martens vindt een persoonlijke betrokkenheid van onze medewerkers erg belangrijk. Vanaf 2022 kiest Martens voor een nieuwe procedure om mensen en/of initiatieven in onze maatschappij die een steuntje in de rug kunnen gebruiken een bijdrage te geven.

Welke initiatieven komen in aanmerking?

Initiatieven met een bestemming die het leven van een groep mensen echt veranderen. Waar geld niet de drijfkracht is, maar mensen die zich inzetten voor een ander een stevige steun in de rug te geven. Persoonlijke betrokkenheid van onze medewerkers is een heel belangrijk aspect. Enkel medewerkers met een Martens contract kunnen een aanvraag voor sponsoring indienen. Medewerkers kunnen verzoeken indienen met motivatie, zoals:

  1. Wat gaat er concreet gebeuren met het sponsorgeld?

  2. Wat doet het met het leven van de mensen waarvoor de bijdrage is bestemd?

  3. Waarom raakt het jou als Martens medewerker om dit te doen?
     

Uitzondering is een materiële bijdrage. Dit is ook in andere gevallen bespreekbaar.

Drie opties voor sponsoring en/of goede doelen

Mensen maken Martens is door heel onze organisatie verweven. Het is belangrijk dat onze sponsoring activiteiten vanuit de gehele organisatie aangedragen worden. Alle medewerkers kunnen via twee wegen hun aanvraag indienen:

  1. Medewerkers kunnen een aanvraag voor sponsoring indienen bij hun eigen werkmaatschappij. Waar de desbetreffende directeur deze beoordeeld. 

  2. Alle medewerkers met een Martens contract kunnen t/m 31 december hun aanvraag indienen bij de holding. Hier is extra budget voor vrijgemaakt. Yoeri en Ivar Martens beheren dit budget en richten zich op twee pilaren. Eén is 'gelijke kansen voor iedereen' en twee is een gezonde omgeving voor de volgende generaties'. 
     

  3. Voor de kinderen van mensen van Martens is er een studiebijdrage in het leven geroepen. 

Op deze manier wordt het geld dat we met zijn allen verdiend hebben, gebruikt voor een maatschappelijke bijdrage.