Sponsoring

Jaarlijks stromen vele verzoeken om sponsoring binnen. In de meeste gevallen gaat het daarbij om een voorstel voor een financiële bijdrage. Martens vindt een persoonlijke betrokkenheid van onze medewerkers erg belangrijk. Vanaf 2020 kiest Martens voor een nieuwe procedure waarbij de mening van onze mensen centraal komt te staan.

Welke initiatieven komen in aanmerking?

Persoonlijke betrokkenheid van onze medewerkers is dus een heel belangrijk aspect. We hebben besloten dat vanaf nu enkel medewerkers met een Martens contract een aanvraag voor sponsoring in kunnen dienen. 
 

Uitzondering is een materiële bijdrage. Dit is ook in andere gevallen bespreekbaar.

Procedure - draagvlak geeft de doorslag

Mensen maken Martens is een kreet die door heel onze organisatie verweven is. Het is belangrijk dat onze sponsoring activiteiten zo breed mogelijk binnen de organisatie gedragen worden. Alle medewerkers hebben instemming.

Dit hebben we vormgegeven via de volgende procedure:

  1. Medewerkers met een Martens contract kunnen t/m 31 december een aanvraag voor sponsoring indienen

  2. Bij meer dan 25 aanvragen wordt een voorselectie gemaakt

  3. Alle medewerkers krijgen vervolgens de mogelijkheid om hun stem uit te brengen

  4. De uitslag bepaalt welke initiatieven, of welk initiatief we sponsoren