Sponsoring

Jaarlijks stromen vele verzoeken om sponsoring binnen. In de meeste gevallen gaat het daarbij om een voorstel voor een financiële bijdrage. Martens vindt een persoonlijke betrokkenheid van onze medewerkers erg belangrijk. Vanaf 2020 kiest Martens voor een nieuwe procedure waarbij de mening van onze mensen centraal komt te staan.

Welke initiatieven komen in aanmerking?

Initiatieven met een bestemming die het leven van een groep mensen echt veranderen. Waar geld niet de drijfkracht is, maar mensen die zich inzetten voor een ander een stevige steun in de rug te geven. Persoonlijke betrokkenheid van onze medewerkers is dus een heel belangrijk aspect. We hebben besloten dat vanaf nu enkel medewerkers met een Martens contract een aanvraag voor sponsoring in kunnen dienen. 
Medewerkers kunnen de verzoeken indienen met de motivatie:

  1. Wat gaat er concreet gebeuren met het sponsorgeld?

  2. Wat doet het met het leven van de mensen waarvoor de bijdrage is bestemd?

  3. Waarom raakt het jou als Martens medewerker om dit te doen?
     

Uitzondering is een materiële bijdrage. Dit is ook in andere gevallen bespreekbaar.

Procedure - draagvlak geeft de doorslag

Mensen maken Martens is een kreet die door heel onze organisatie verweven is. Het is belangrijk dat onze sponsoring activiteiten zo breed mogelijk binnen de organisatie gedragen worden. Alle medewerkers hebben instemming.

Dit hebben we vormgegeven via de volgende procedure:

  1. Medewerkers met een Martens contract kunnen t/m 31 december een aanvraag voor sponsoring indienen

  2. Alle medewerkers krijgen vervolgens de mogelijkheid om hun stem uit te brengen

  3. De uitslag bepaalt welke initiatieven, of welk initiatief we sponsoren

Op deze manier wordt het geld dat we met zijn allen verdiend hebben, ook uitgegeven aan een doel dat we met zijn allen het meeste steunen.