Martens beton is al jaren actief op het gebied van duurzaamheid en circulariteit en past dit toe in de productie van haar betonproducten. Daardoor realiseren we lage MKI-waarden en een lage CO2-uitstoot. Op verzoek kan Martens beton de gevraagde gegevens aanleveren aan de hand van de eisen in de aanbesteding, bijvoorbeeld gebaseerd op de NMD Bepalingsmethode, Dubocalc, Duurzaam beton, Productbladen en certificering.

 

In het Betonakkoord is het doel gesteld een CO2-reductie in de betonketen te realiseren van 30% in 2030 en 49% in 2050. Daarnaast wordt de circulariteit gestimuleerd door 100% hergebruik van vrijkomend beton in 2030 te realiseren. Er wordt al minimaal 5% van alle toeslagmaterialen vervangen door betonreststromen. Op de website van het Betonhuis vindt u meer informatie en nieuws over het Betonakkoord.

 

Opdrachtgevers als RWS, gemeenten en andere overheden stimuleren deze ambitie in hun aanbestedingen door middel van gunningscriteria op het gebied van duurzaamheid. Er wordt aan de opdrachtnemer gevraagd om aan te tonen dat de geleverde producten voldoen aan de gestelde duurzaamheidseisen. Dit kan bijvoorbeeld door het berekenen van MKI-waarden op basis van een LCA, CO2-uitstoot en het percentage Circulariteit van een product. Maar ook bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren aan SROI, ter bevordering van werk- en ervaringsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.