• Duurzame dienstverlening

   

  Duurzaamheid is een van de criteria voor de Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Martens krijgt daar als leverancier veel vragen over. Onze collega Simone van Heesewijk helpt onze klanten bij de transitie naar een duurzame samenleving. Veelal zijn dat aannemers met vragen over CO2, MKI, LCA en EPD of circulariteit maar ook de gemeentelijke opdrachtgever weet ons te vinden omdat zij een GWW EMVI project willen aannemen en/of aanbesteden. Wilt u ook weten wat er kan verbeteren tussen het schrijven van een bestek of het aannemen van een EMVI werk? Lees dan snel verder.

  Veelal krijgt Martens de vraag naar de CO2 of MKI-waarde van onze betonbuizen- en putten. Van belang is dan om te weten wat precies de eis is vanuit de aanbesteding. Duurzaamheid rondom producten kent meerdere fasen, grofweg de productie- en constructiefase, de gebruiksfase en de sloop- en verwerkingsfase. De milieubelasting in al deze fases wordt bij elkaar opgeteld en bepaalt de uiteindelijke MKI-waarde. Alle vragen over de productiefase kan Martens beantwoorden. Deze fase begint bij het ruwe materiaal (A1) dan het transport naar de fabriek (A2) en de productie (A3). Het transport naar de bouwplaats (A4) en het assembleren (A5) vallen onder de constructiefase. Het transport naar de bouwlocatie (A4) wordt in onze branche veelal via de producent georganiseerd.  

  Schematische weergave LCA-fasen product

  Bron: PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden

   

  Om een eerlijk vergelijk te mogen maken zijn de volgende zaken van belang:

  1. Zorg ervoor dat de berekeningen volgens gecertificeerde en daarmee gestandaardiseerde methodes gebeurt. Dit betekent dat de bestekschrijver er verstandig aan doet om voor betonen producten te verwijzen naar de BRL-K11002 MKI-waardebepaling voor betonproducten en betonmortel. Dit geeft meer zekerheid en transparantie voor de opdrachtgever. De beoordelingsrichtlijn K11002 is door het Kiwa opgesteld. De toepassing wordt op regelmatige basis gecontroleerd voor behoud van het certificaat.
    
  2. Niet alleen de LCA-fasen A1, A2 en A3 zijn door een producent te beïnvloeden maar ook de transportkosten naar de bouwplaats (A4). De assemblagefase A5 kan alleen door de aannemer worden bepaald. PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken adviseert de opdrachtgever om de uitvraag van MKI-waarden te beperken tot de fasen A1 t/m 3 (productie) met A4 (transport naar de bouwplaats). De inschrijver hoeft dan geen aannames te doen voor de fasen B t/m D en de opdrachtgever kan een betere vergelijking maken tussen de inschrijvers

  Levenscyclus Analyse (LCA)

  CO2-uitstoot is slechts een onderdeel van de totale milieubelasting. We is CO2 een van de belangrijkste indictoren van de totale milieukosten. De uitkomst van een LevensCyclusAnalyse geeft de uitstoot weer van verschillende schadelijke stoffen. CO2 is slechts 1 stof. Naast CO2 worden bijvoorbeeld ook ozon, verzuring, vermesting en smogvorming meegewogen. Bij de MKI-berekening wordt de uitstoot van al deze schadelijke milieucategorieen meegenomen. Inmiddels zijn dat er al 19. Voor een onderbouwing van de MKI=waarde kunt u vragen naar de milieuproductverklaring van het product (Environmental Product Declaration oftewel EPD).

   

  Door de CO2-waarde of de MKI-waarde van producten inzichtelijk te maken, kan ook gemakkelijker een vergelijk gemaakt worden en op die manier de meeste duurzame keuze te maken. Een goed voorbeeld is de vergelijking van de - dikkere – Forte buis met de staalvezel versterkte buis met dezelfde diameter. Staal heeft een hoge milieubelasting, veel hoger dan beton. De toevoeging van staal werkt daardoor negatief op de MKI score. Door de MKI-waarde van beide producten te vergelijken blijkt dat de Forte buis een lagere, dus betere, MKI-waarde heeft dan de staalvezel versterkte buis. Een bijkomend voordeel is overigens dat de Forte buis ook een hogere sterkteklasse heeft. De Forte buis is dan de betere duurzame keuze.

  Dan nog circulariteit

  Daarbij krijgt u ook de wedervraag, waar gaat het om.

  1. Om de productie fase; Wij als Martens gebruiken betongranulaat en secundaire grondstoffen in de productie. De producten van Martens beton bereiken daardoor een hoge mate van ciculariteit.
  2. Of gaat het om de eindfase van andere producten die ingezet worden in de productiefase van nieuwe producten. In het Betonakkoord is afgesproken dat we al het betonnen sloopmateriaal willen gaan inzetten in nieuwe producten. Daarmee wil onze sector af van het down-cyclen door het storten van bouw- en sloopafval onder bijvoorbeeld nieuwe wegen.

  Er zijn ook producten zoals de BEBO, onze ranke boogbrug voor o.a. stads- en parkbruggen (BEBO). Deze BEBO die nu al door zijn MKI score zeer aantrekkelijk is, wordt momenteel met Rijkswaterstaat doorontwikkeld tot een herbruikbare brug.

  Wilt u weten wat er kan verbeteren tussen het schrijven van een bestek of het aannemen van een EMVI werk?

  Neem contact op met Simone van Heesewijk, T 088-6278227. 

   

  Ga terug naar de pagina Duurzaam beton.