• Bij het uitvragen van de Circulariteit en de MKI-waarde van producten is de BRL K11002, MKI-waarde bepaling voor betonproducten en betonmortel, steeds vaker de basisrichtlijn. Deze BRL stelt de producent in staat om aan te tonen dat de berekening van de MKI-waarde en toegepaste secundaire grondstoffen (Circulariteit) op een transparante en correcte wijze is gedaan. De resultaten daarvan worden, onder toezicht van een externe certificatie, gedeclareerd in een Duurzaamheidsverklaring (DV).

  KIWA heeft op 18 november 2021 aan Martens beton een systeemcertificaat verleend. Dit certificaat toont aan dat de milieuprofielen die Martens beton berekent, transparant en betrouwbaar zijn. De basis van dit KIWA-certificaat zijn LCA’s (LevensCyclus Analyses) die Martens beton heeft opgesteld en die door een externe LCA-deskundige zijn gereviewd. De milieuberekeningen bij Martens beton hebben dus twee aparte procedures van certificering ondergaan:

  1. verificatie van het LCA-rapport door EcoReview op basis van de NMD Bepalingsmethode en

  2. systeemcertificering door KIWA op basis van de BRL K11002.

   

  Samengevat biedt dit systeemcertificaat dubbele zekerheid voor de opdrachtgever. 

  In de video van het Betonhuis wordt dit verder uitgelegd: Betonhuis Bestrating animatie BRL KL11002.

  CO2 Prestatieladder

  Sinds Martens beton over 2011 de CO2 Footprint heeft laten verifiëren volgens de CO2 Prestatieladder op niveau 3, berekent Martens beton de CO2 Footprint conform deze methode. Martens beton heeft het CO2-Bewust certificaat niveau 3 behaald conform de CO2 Prestatieladder Handboek 3.1. Het SKAO publiceert dit certificaat op haar website www.co2-prestatieladder.nl. U kunt het certificaat ook hier downloaden.

   

  Het CO2-beleid met het CO2 Reductieplan van Martens beton is beschreven in het Energie Management Actieplan.

   

  Enkele van de vele initiatieven waar Martens beton in de sector actief aan deelneemt, staan vermeld in het document Initiatieven sector. Dit document is ook te vinden op de website van SKAO.

   

  De actuele CO2 Footprint van Martens beton is hier te downloaden.

  Wat kan Martens beton voor u doen?

  Ook Productbladen vanuit het Moederbestek kunnen aan de opdrachtgever worden verstrekt met de BRL K11002 als basis. Martens beton levert deze Productbladen met bijbehorende MKI-waarde en Circulariteit per product op verzoek aan.

  Heeft u hierover vragen, neem dan contact op met Simone van Heesewijk, T 088-6278227.