Martens levert Medina forte aan Huizen

Gemeente Huizen heeft als doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Om dit doel te bereiken heeft de gemeente allerlei initiatieven ontwikkeld en activiteiten geregeld die hier aan bijdragen. Een speerpunt is het klimaatbestendig maken van de wijken in Huizen door o.a. te zorgen voor voldoende geleidelijke waterafvoer.

Door klimaatverandering krijgen we ook in Nederland steeds vaker te maken met stevige regenbuien en langdurige regenval. Gemeenten nemen allerlei maatregelen hiervoor om het vuilwaterriool te ontlasten en het schone regenwater apart te verwerken. Zo wordt wateroverlast in de toekomst voorkomen.

Om o.a. te zorgen voor gescheiden verwerking van het regenwater heeft de Gemeente Huizen besloten om in een aantal buurten de riolering te vernieuwen. Voor de herinrichting van het riool in deze buurten heeft de Gemeente Huizen gekozen voor de Medina forte buizen van Martens (prefab) beton.

De Medina forte buizen hebben uitstekende waterdoorlatende kwaliteiten met een sterkteklasse van 135. De poreusheid van de gehele buis zorgt ervoor dat bij een hoge grondwaterstand het grondwater via de buizen afgevoerd kan worden en bij een lage grondwaterstand schoon regenwater infiltreert in de grond.

Voor de herinrichting van de Zenderwijk en de Driftweg-Botterstraat heeft Martens beton de Medina forte buizen in de diameters 600 en 800 geleverd. Op de Medina forte buis zijn de straatkolken en regenpijpen van de bewoners aangesloten. Martens heeft voor elke diameter gekeken naar de belasting die op de buis komt en welke aanlegdiepte gebruikt wordt voor de betonbuis. De bijbehorende putten worden tevens door Martens geleverd. De herinrichting wordt met de vaste aannemers van Gemeente Huizen momenteel uitgevoerd.

Om het vuilwaterriool nog meer te ontlasten zet de Gemeente Huizen tevens in op het afkoppelen van het Regenwater door bijvoorbeeld het gebruik van een regenton. Martens stelt 10 regentonnen beschikbaar die in de week Huizen klimaatbewust van 18 t/m 24 maart a.s. tijdens het spel “Het Rad van Fortuin” onder de inwoners verloot worden.

Voor meer informatie over de Medina forte buizen klik hier.

Voor meer informatie over de Gemeente huizen en het thema klimaatbewust verwijzen wij u door naar: huizenklimaatbewust.nl