Martens beton is naast rioleringsproducent ook leverancier van overige afwateringsproducten. Hieronder valt vooral afwatering bovengronds, zoals in sloten en grachten. Kopmuren, uitstroombakken en grachtelementen hebben allemaal hun eigen specifieke functie om de sloot of gracht te beschermen tegen erosie en verzakking.