Martens beton behaalt Kiwa-certificaat BRL K11002

Kiwa heeft op 18 november 2021 aan Martens beton het systeemcertificaat verleend voor de rioolbuizen en putten. Dit Kiwa-certificaat toont aan dat de milieuprofielen die Martens beton voor haar betonnen buizen en putten berekent, betrouwbaar zijn.

LCA-rapport

De basis van dit Kiwa-certificaat is een LCA die door Martens beton is opgesteld en door een externe LCA-deskundige is gereviewd.

Samengevat biedt dit Kiwa-certificaat extra zekerheid voor de opdrachtgever dat de producten voldoen aan de duurzaamheidseisen. De milieuberekeningen van Martens beton hebben namelijk twee aparte certificeringsprocedures ondergaan:

1. Verificatie van het LCA-rapport op basis van de NMD Bepalingsmethode en
2. Certificatie op basis van de BRL K11002.

BRL K11002 als basisrichtlijn in aanbestedingen

In aanbestedingen, bij het uitvragen van de circulariteit en de MKI-waarde, is de BRL K11002 Genereren van milieuprofielen voor betonnen producten, steeds vaker de basisrichtlijn.  

Met deze BRL kan een betonproducent aan de opdrachtgever aantonen dat de berekening van de MKI-waarde en toegepaste secundaire grondstoffen (circulariteit) op een transparante en correcte wijze is gedaan.  De resultaten daarvan worden, onder toezicht van een externe certificatie, gedeclareerd in een Duurzaamheidsverklaring. De basis voor deze Duurzaamheidsverklaring is het Kiwa-systeemcertificaat