CO2-Prestatieladder: Martens behaalt CO2-bewust certificaat niveau 3

Martens beton heeft op 4 mei 2023 het CO2-bewust Certificaat CO2 Prestatieladder niveau 3 behaald! Met dit CO2-Bewust Certificaat voldoet Martens beton op niveau 3 (en alle onderliggende niveaus) aan de eisen die gesteld worden aan de CO2-Prestatieladder. Na de audit, uitgevoerd door SGS Nederland b.v., is aan Martens beton het CO2-bewust Certificaat toegekend.

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument met als doel de CO2-reductie in organisaties aanzienlijk te verhogen. Het instrument helpt organisaties met het structureren van interne bedrijfsprocessen over energiebesparing en CO2-reductie en het opzetten van een duurzaamheidsverslaggeving gericht op CO2.

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem: het vereist continue verbetering van inzicht, verdere CO2-reductiemaatregelen, communicatie en samenwerking in de bedrijfsvoering. Martens beton werkt daarmee aan energiebesparing, CO2-reductie in de keten, en het gebruik van duurzame energie.

Ook kan dit certificaat voordeel opleveren aan inschrijvers van aanbestedingen van (publieke) opdrachtgevers.

Eisen CO2-Prestatieladder

De eisen van de CO2-Prestatieladder komen voort uit vier invalshoeken:

  • Inzicht: het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint;
  • Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie;
  • Transparantie: structurele communicatie over het CO2-beleid;
  • Participatie: deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie.

Met dit CO2-bewust Certificaat voldoet Martens beton op niveau 3 (en alle onderliggende niveaus) aan deze eisen.

Voor vragen over het CO2-bewust Certificaat kunt u contact opnemen met Simone van Heesewijk, T 088-6278227