Teuben staat klaar voor een 1,5 meter economie !

Het corona virus heeft een enorme impact op ieders leven en we worden allen dagelijks geconfronteerd met de RIVM-richtlijnen i.v.m. Covid-19. Dit natuurlijk in het belang van ons allen. Ook Teuben stelt veiligheid en gezondheid van haar medewerkers, onze klanten en andere betrokkenen voorop. Alleen met strikte opvolging van de gestelde regels kunnen we verspreiding van het virus tegen gaan en uiteindelijk stoppen.

De verwachting is echter dat we, naast de reeds bekende hygiënemaatregelen, nog geruime tijd te maken zullen krijgen met een 1,5 meter samenleving. Dat vraagt aanpassingen, maar biedt nog steeds goede mogelijkheden om het werk, wat een ieder van ons verwacht, op een goede en veilige manier te realiseren. Wij snappen ook dat je met extra vragen zit. We helpen hierin door de meest voorkomende situaties te onderkennen en te herkennen en hierop te handelen waar mogelijk.
Wij staan open voor feedback en nieuwe initiatieven in deze toch vreemde tijd.
 

Veelal alleen op pad

Onze machinisten komen alleen met een mobiele kraan naar de bouwplaats. Is er additioneel personeel gewenst (zoals een rigger/ aanpikker) dan zal deze separaat naar het werk komen. In de meeste gevallen kunnen de machinisten hun werk, rekening houdend met de RIVM-richtlijnen, zelfstandig uitvoeren. Het grootste gedeelte van de tijd werken onze machinisten vanuit hun kraancabine. Bij eventueel noodzakelijke aanwijzingen buiten de kraan zal de minimale afstand tot anderen worden aangehouden. De medewerkers van Teuben zijn zelfvoorzienend m.u.v. noodzakelijke toiletvoorzieningen. Eventueel contact met de klant op de bouwplaats zal op de voorgeschreven afstand of via mobiele telefoon plaatsvinden. Bouwketen worden bij voorkeur gemeden, tenzij daar duidelijke 1,5 meter afspraken gelden. Communicatie tijdens hijswerkzaamheden vindt plaats middels handsignalen of via mobiele telefoon. Teuben zal voorlopig geen communicatiemiddelen aan derden ter beschikking stellen.

Teuben op locatie

Klussen met meerdere mensen

Klussen met meerdere medewerkers, zoals bijvoorbeeld machineverplaatsingen, vragen extra aandacht. Machineverplaatsingen worden vaak door 2 of 3 man van Teuben uitgevoerd. Ondanks dat het een samenspel is tussen de mannen van Teuben, heeft een ieder zijn eigen taak, dus vaak kan de 1,5 meter regel worden aangehouden, doch soms komen de mannen een handje te kort. En dat gaat dus niet. Daarom zullen we echter voorafgaande aan een klus goed afwegen wat er wel en niet mogelijk is en dat waar nodig afstemmen.

Telescoopkraan in actie

Bijzondere situaties

Uiteraard kunnen zich bijzondere situaties op werken voordoen. In de meeste gevallen zullen die, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, tussen klant en machinist kunnen worden opgelost. Is dat niet mogelijk, dan kan het beste de planning worden gecontacteerd. We denken dan graag mee in het realiseren van een veilige en passende oplossing.

 

Werkbonnen

Na afronding van elk werk zal de inhoud van de werkbon met de klant op het werk worden afgestemd. De werkbon zal aansluitend door de machinist zelf worden ondertekend. Desgewenst kan de machinist een kopie van de werkbon op een nader af te stemmen locatie achtergelaten.

 

Bereikbaarheid en contact

In ons kantoor en op ons terrein vermijden we fysiek contact. Waar mogelijk onderhouden we contact met jullie en onze relaties via telefoon, e-mail of video-conferentie. Niet direct noodzakelijk afspraken (contactmomenten) stellen we uit. Teuben is echter op de normale wijze 24/7 bereikbaar.
 
Telefoon: 0162-497010, E-mail: planning-teuben@martensgroep.eu

 

Wij staan voor je klaar. Let goed op jezelf en je naasten. Aan de slag !