• Circulariteit, een breed begrip

  Door opdrachtgevers wordt steeds vaker de term Circulariteit genoemd. Wat houdt het eigenlijk in? In het Betonakkoord staat: het doel van circulair beton is zo lang mogelijk waardebehoud van grondstoffen, componenten en objecten. Dit leidt tot een focus op circulair ontwerp, levensduurverlenging en hergebruik.

  Duurzaam beton

  In duurzaam beton wordt gebruik gemaakt van hergebruikte, niet primaire grondstoffen. Dit kan zijn hergebruikte betonnen producten, maar ook grondstoffen die al in eerdere producten zijn toegepast, gezuiverd zijn en weer toegepast worden als grondstof in een volgend betonproduct.

  Circulariteit bestaat uit verschillende activiteiten om het gebruik van primaire grondstoffen te verlagen. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft dit schematisch weergegeven in de zogenaamde R-ladder, zie figuur hier rechtsonder.

  Afbeelding R-ladder circulariteit

  Bron: Planbureau voor de leefomgeving

  R-ladder

  Martens beton past sinds jaren al verschillende vormen van circulariteit in deze R‑ladder toe.

   

  Efficiënter fabriceren

  Door de innovatie van productontwerpen wordt het winnen van grondstofmateriaal voorkomen (R2. Reduce). Bijvoorbeeld met de standaard betonputten van Martens beton die een aanzienlijk dunnere wand hebben dan vergelijkbare putten in de markt, 10 cm in plaats van 15 cm. Dit heeft niet alleen invloed op de CO2-uitstoot van het product, maar ook van het transport en de uitvoering. In het werk kunnen namelijk lichtere kranen gebruikt worden, meer putten op een vrachtwagen geladen en zijn er in totaal minder transportbewegingen. En ook van onze nieuwe Qube serie betonbuizen zijn de wanden dunner geproduceerd, waardoor betongebruik wordt voorkomen al in de eerste fase van de levenscyclus.

   

  Hergebruik van materialen

  Daarnaast wordt betongranulaat uit eigen productie en gerecycled grof toeslagmateriaal toegepast in de productie (R5. Recycling). Ook worden in de nieuwe buizenfabriek van Martens beton de buizen efficiënter gefabriceerd door een derde minder verbruik van elektriciteit en hergebruik van warmte en water (R6. Recover).

  Wat kan Martens beton voor u doen?

  In de Productbladen van het Moederbestek moet het percentage circulariteit van de betonbuizen, inspectieputten en dergelijke worden vermeld. Martens beton kan dit percentage berekenen voor haar betonproducten. Het percentage circulariteit in de betonproducten van Martens beton is hoog, en vaak hoger dan in de rest van de markt. Martens beton heeft daarin een grote voorsprong.

  Meer informatie?

  Wilt u meer informatie of het percentage circulariteit van bepaalde betonproducten laten berekenen?

  Neem dan contact op met Simone van Heesewijk, T 088-6278227.