Ondertekening convenant Circulaire economie

De deelnemers van de Betonketen Breda hebben op vrijdag 29 april jl. een convenant “Betonnen bestratingsmaterialen in een circulaire economie” getekend. De Betonketen Breda is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Breda, het Netwerk Betonketen en het bedrijfsleven waarin o.a. Martens beton is vertegenwoordigd.
Met dit convenant is een eerste stap gezet om de betonketen verder te  verduurzamen. Zo is het de ambitie om al het betongranulaat uit bestratingsmaterialen die in Breda vrijkomen hoogwaardig te kunnen hergebruiken.
Door het betongranulaat weer toe te passen bij de productie van beton wordt de CO2-uitstoot van beton substantieel verlaagd.Om deze ambitie waar te maken, wordt binnen de Betonketen Breda gewerkt aan een nieuwe Beoordelingsrichtlijn “Bouwprojecten met duurzaam beton”.
Op bijgaande afbeelding poseren de deelnemende partijen samen met wethouder Boaz Adank (portefeuillehouder Economische Zaken, Mobiliteit en Openbare Ruimte gemeente Breda).

 

Afbeelding Ondertekening convenant “Betonnen bestratingsmaterialen in een circulaire economie"