• Social return on investment – SROI – is een van de instrumenten die als voorwaarde in aanbestedingen kan worden opgenomen. Het doel hiervan is om extra werk- en ervaringsplaatsen te creëren voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Denk hierbij aan mensen die zonder re-integratieondersteuning niet aan het werk kunnen, zoals jongeren met weinig opleiding, gedeeltelijk arbeidsongeschikten of mensen met een uitkering die al langere tijd uit het arbeidsproces zijn. Op deze manier hoopt de overheid zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan betaald werk te helpen.

  SROI

  De SROI behoort tot de bijzondere regelingen in aanbestedingen om de inzet van mensen met een beperking te stimuleren, kortweg ‘sociale voorwaarden’. In deze sociale voorwaarden moet de leverancier of opdrachtnemer kunnen aantonen dat hij of zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam heeft in het betreffende project.

  Oorspronkelijk werd de SROI veelal ingevuld met de tijdelijke inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In aanbestedingscontracten stond vaak een bepaling dat een bepaald percentage van de mensen die ingezet worden afkomstig moest zijn uit deze doelgroep. Door onder meer het tijdelijke karakter van een project was het voor de ingehuurde partijen vaak moeilijk om aan deze verplichting te voldoen. Tegenwoordig zijn de SROI-voorwaarden zodanig dat de opdrachtnemer (een deel) kan onderbrengen bij toeleveranciers en onderaannemers. Hierbij wordt een percentage van het orderbedrag of de loonsom berekend om aan de SROI-voorwaarden te kunnen voldoen.

  Wat kan Martens beton voor u doen?

  Martens beton doet sinds vele jaren aan verduurzaming, ook op sociaal vlak. Martens heeft ook mensen in dienst die een beperking hebben of een afstand tot de arbeidsmarkt en deze medewerkers draaien volledig mee in het bedrijf. Martens beton kan daardoor bijdragen om aan de voorwaarden van SROI in de aanbesteding te kunnen voldoen.

  Voor vragen over SROI kunt u contact opnemen met Simone van Heesewijk, T 088-6278227