Ecoblock, de ecologische variant van het Hillblock

Ecoblocks in Burghsluis

Bruinwier op de Ecoblocks en op traditioneel basalt

Het Hillblock wordt sinds 2012 door Martens beton geproduceerd in partnership met Hillblock BV. De Hillblocks (betonzuilen) worden toegepast om de Nederlandse dijken en waterkeringen te beschermen. Inmiddels heeft Martens beton een ecologische variant ontwikkeld, het Ecoblock.

Waarom een Ecoblock?

Op bepaalde dijktrajecten wenst het waterschap een zogenaamde ‘eco-toplaag’ op de dijkbekleding. Dit is een deklaag van lava met een dikte van ongeveer 5 cm bovenop de betonzuil. Deze deklaag stimuleert de ecologische ontwikkelingen op de dijkbekleding. De grove structuur van lava zorgt ervoor dat allerlei wieren, korstmossen, zeesla en dergelijke zich hechten op de ruwe en vocht vasthoudende oppervlakten van Ecoblocks.

Ecoblock

Ecoblock, grove variant van het Hillblock

Als dat gebeurt, trekt het allerlei zeediertjes aan, zoals mosselen, oesters, anemonen, pokken en krabbetjes. Zo’n ecologisch systeem zorgt voor de noodzakelijke variatie van dierlijk en plantaardig leven in de smalle en kwetsbare getijdenzone tussen eb en vloed.

 

Ecoblock vergelijkbaar met zetsteen met een eco-toplaag

De Hillblocks worden op hun rugzijde geproduceerd. Het is technisch niet mogelijk om in hetzelfde productieproces ook een eco-toplaag aan te brengen. Vandaar dat Martens beton het Ecoblock heeft uitgevonden. Onderzoek moest uitwijzen of deze grovere variant van het Hillblock voldoet aan dezelfde eisen als een zetsteen met een eco-toplaag van lava. Daarmee zou het Ecoblock als volwaardig alternatief voor deze zetsteen kunnen worden toegepast.

Wier op testlocatie Burghsluis

Aangroei wier op Ecoblocks Burghsluis

Voldoet het Ecoblock?

Het onderzoeks- en adviesbureau Bureau Waardenburg, dat ook Rijkswaterstaat regelmatig adviseert over ecologische vraagstukken, heeft van 2014 tot en met 2019 onderzoek uitgevoerd naar de ecologische aangroei op en rond het Ecoblock. Daarvoor werd onder andere een proefvak van 1100 m2 in Burghsluis (Zeeland) ingericht.

Aangroei op het Ecoblock

Verschillende soorten wier Ecoblocks

Een volwaardig alternatief voor zetstenen met eco-toplaag

Bureau Waardenburg heeft na hun onderzoek geconcludeerd dat de aangroei op de Ecoblocks na 5 jaar vergelijkbaar is met die van zetsteen met een eco-toplaag. Op de proeflocatie in Burghsluis is een zelfde ontwikkeling van de begroeiing vastgesteld. Opvallend was dat de Ecoblocks snel aangroeiden met wieren en dat er ook een “hoge dekking van wieren” ontstond. Door dit zeer positieve resultaat kan het Ecoblock in aanbestedingen aangeboden worden als volwaardig alternatief voor zetstenen met eco-toplaag.

 

Wanneer bij aanbestedingen van dijkversterkingswerken de eis van zetsteen met ecotoplaag staat vermeld, is het Ecoblock gelijkwaardig en kan deze dus in plaats daarvan worden toegepast.

 

Meer weten over het Ecoblock en de toepasbaarheid?

Bij vragen en/of een verzoek voor meer informatie kun je contact opnemen met Simone van Heesewijk: