Texel, Dijkversterking, ca. 16.500 m2 Hillblocks

  • Opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
  • Aannemer Aannemercombinatie Tessel
  • Werk Dijkversterking Texel
  • Datum april - oktober 2019

Texel Dijkversterking

Het project Texel Dijkversterking is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma HWBP. Een dijktraject ten noorden van de haven Oudeschild moest versterkt worden.

16.500m2, deels met extreem hoog soortelijk gewicht

Voor de dijk bij Oudeschild is gekozen voor de Hillblocks, de zetstenen van Martens beton. Het totale oppervlakte van het project is ca. 16.500 m². Door de zware omstandigheden op en rond Texel zijn alle zetstenen van dezelfde hoogte van 45 cm. Maar het bijzondere is dat de  soortelijke gewichten sterk verschillen: 2.400, 2.800 en 3.200 kg/m³ voor een voldoende veilige dijk om Texel te beschermen tegen het water.

Duurzamer transport

De volledige aanvoer van alle betonzuilen is per schip uitgevoerd vanaf de fabriek in Oosterhout en zo is veel transport per vrachtwagen door de Randstad vermeden. Samen met zusterbedrijf Teuben heeft Martens beton in totaal 6 vrachtschepen à 1.600 ton geladen voor verscheping naar Texel.