Texel, Dijkversterking, ca. 16.500 m2 Hillblocks

  • Opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
  • Aannemer Aannemercombinatie Tessel
  • Werk Dijkverbetering Texel
  • Product Hillblock
  • Datum april - oktober 2019

Het project Texel Dijkverbetering is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Een dijktraject ten noorden van de haven Oudeschild moest versterkt worden.

Voor de dijk met zetstenen bij Oudeschild is gekozen voor de Hillblocks, de betonzuilen van Martens beton. Deze dijk heeft een oppervlakte van ca. 16.500 m2. De betonzuilen hebben een hoogte van 45 cm en verschillende soortelijke gewichten: 2400, 2800 en 3200 kg.

Transport werd per schip uitgevoerd. Samen met zusterbedrijf Teuben heeft Martens beton in totaal 6 vrachtschepen à 1600 ton geladen voor verscheping naar Texel.

 

Martens beton produceert en levert Hillblocks. Deze betonzuilen zijn KOMO gecertificeerd en voldoen aan alle eisen van RWS en die in de NEN 7024 Zetsteen van beton zijn gesteld aan betonzuilen voor het versterken van primaire waterkeringen en dijken.

Martens beton project Hillblocks Texel