Martens met Hillblock in het Watersnoodmuseum

Toen in het Zeeuwse Ouwerkerk bij Zierikzee de dijken werden versterkt, heeft Rijkswaterstaat tegelijkertijd een Museumglooiing laten aanleggen in het Nationaal Park Oosterschelde.

Deze dijk met vakken toont een interessante staalkaart met verschillende soorten stenen die in de loop van de tijd gebruikt zijn om de dijken te versterken. De Museumglooiing laat daarmee de historie zien van dijkversterking in Zeeland tot en met vandaag.

Ook de Hillblocks, die door Martens beton in Oosterhout worden geproduceerd, zijn natuurlijk in deze Museumglooiing vertegenwoordigd.

De Museumglooiing is vrij toegankelijk en ligt achter het Watersnoodmuseum van het Nationaal Park Oosterschelde.

Het adres: Weg van de Buitenlandse Pers 3, Ouwerkerk.