Dijkversterking Hoeksche Waard Zuid 30.000 m2 Hillblocks dijkblokken

  • Opdrachtgever Waterschap Hollandse Delta
  • Aannemer Boskalis
  • Werk Dijkversterking Hoeksche Waard Zuid
  • Datum 2015-2017

Om de dijken in het zuiden van de Hoeksche Waard weer te laten voldoen aan de wettelijk vastgestelde norm, moesten ze versterkt worden Een van de maatregelen om dijken te versterken, is het aanbrengen van betonzuilen op de dijken. In dit werk is gekozen voor Hillblocks, de zetstenen van Martens beton.

Dijkversterking van ruim ca. 30.000 m2

De dijken in Hoeksche Waard Zuid liggen aan het Hollandsch Diep en het Haringvliet in het stuk dijk tussen Numansdorp en Strijen. Deze dijken zijn ruim 11 km lang, waarvan ca. 30.000 m2 met zetstenen wordt bekleed.

Hillblocks van 5 verschillende hoogtes

In dit werk hebben de zetstenen de hoogten van 20, 25, 30, 35 en 40 cm. Allemaal met een soortelijk van gewicht 2300 kg. Maatwerk waar maatwerk nodig is dus!