Eemshaven-Delfzijl Dijkversterking, ca. 10.600 m2 Hillblocks

  • Opdrachtgever Waterschap Noorderzijlvest
  • Aannemer Aannemercombinatie Ommelanderdiek
  • Werk Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl
  • Datum april- oktober 2019

Het project Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het traject Eemshaven-Delfzijl beslaat bijna 12 km dijk dat verbeterd moet worden. Er worden nieuwe dijkconcepten toegepast, zoals bijvoorbeeld een Dubbel Dijk. Ook de aardbevingsbestendigheid van de dijk is een belangrijke factor.

Voor de dijk met zetstenen bij Delfzijl-Noord is gekozen voor de Hillblocks, de betonzuilen van Martens beton. Deze dijk heeft een oppervlakte van ca. 10.600 m2. De betonzuilen hebben een hoogte van 25 cm. Het soortelijk gewicht is 2800 kg.

Martens beton produceert en levert Hillblocks. Deze betonzuilen zijn KOMO gecertificeerd en voldoen aan alle eisen die door RWS zijn gesteld aan betonzuilen voor het versterken van primaire waterkeringen en dijken.