Dijkversterking Burghsluis, Schouwen-Duiveland 19.000 m2 Hillblocks dijkblokken

  • Opdrachtgever Rijkswaterstaat Zeeland, Projectbureau Zeeweringen
  • Aannemer GMB Civiel B.V.
  • Werk Verbetering glooiingsconstructie Haven Burghsluis
  • Datum april – oktober 2014

Dijkversterking Haven Burghsluis is een van de dijkwerken die door Rijkswaterstaat is aanbesteed voor de bescherming van de primaire waterkeringen in Zeeland.

Het dijktraject ligt aan de Oosterschelde aan de zuidwestkant van het eiland Schouwen-Duiveland en heeft een lengte van 2,5 kilometer. Waterschap Scheldestromen is verantwoordelijk voor het beheer ervan.

De dijken worden versterkt door het aanbrengen van betonzuilen op de taluds. Voor dit dijkwerk is gekozen voor de betonzuilen van Martens beton. Deze Hillblocks zijn KOMO-gecertificeerd en voldoen aan de eisen van de norm Zetsteen van beton 7024.

EMVI
Een van de EMVI-criteria in het aanbestedingscontract was het leveren van betonzuilen die duurzamer geproduceerd worden dan conventionele betonzuilen. Bepalend hierin was om de hoeveelheid beton in het gehele werk zo veel mogelijk te beperken.

De Hillblocks zijn hier bij uitstek geschikt voor. Voor de Hillblocks is namelijk ca. 30% minder beton nodig. Daarmee kan niet alleen een aanmerkelijk hogere fictieve korting worden bereikt, maar is ook aanzienlijk minder transport nodig. Dit is minder belastend voor het milieu en ook wordt hinder voor verkeer en omgeving tot het minimum beperkt.

Ecoblock

Daarnaast werd een van de dijktrajecten voorzien van betonzuilen met specifieke kenmerken die de ecologische ontwikkeling van de dijkbekleding bevordert. In het dijktraject van Burghsluis is deze Eco-betonzuil, met een grove en open betonstructuur, als proef geplaatst. Sinds de plaatsing in 2014 wordt dit Ecoblock door een vooraanstaand ecologische onderzoek- en adviesbureau onderzocht en gevolgd. De resultaten zijn na 1 jaar zijn nu al veelbelovend: verschillende wiersoorten die voorheen aanwezig waren, zijn opmerkelijk snel weer aangegroeid, met een gemiddelde bedekking van 95% en op sommige plekken 100%. Nog een voordeel van het Ecoblock is ook hier zijn vorm, tussen de kanalen van het dijkblok zijn ook alikruiken, pokken en krabbetjes aangetroffen.
 

Wilt u zien hoe het zetten van de Hillblocks in z'n werk gaat? Klik dan op de volgende link: http://www.youtube.com/embed/0VFSPdvFc0M?