Dijkversterking Zuidhoek Zierikzee 22.000 m2 Hillblocks dijkblokken

  • Opdrachtgever Rijkswaterstaat Zeeland, Projectbureau Zeeweringen
  • Aannemer Comb. Heijmans Wegen BV/ Schotgroep Aann.bedr. BV
  • Werk Verbetering glooiingsconstr. Zuidhoek Zierikzee
  • Datum april – november 2015

Dijkversterking Zuidhoek Zierikzee is een van de dijkwerken die door Rijkswaterstaat is aanbesteed voor de bescherming van de primaire waterkeringen in Zeeland.

Het werkgebied loopt vanaf het oostelijke havenkanaal van Zierikzee, onder de Zeelandbrug door tot in Haven de Val. Het dijktraject is 2,5 km lang.

Na oplevering van het werk is waterschap Scheldestromen verantwoordelijk voor het beheer van de dijk.

De dijken worden versterkt door het aanbrengen van betonzuilen op de taluds. Voor dit dijkwerk is gekozen voor de betonzuilen van Martens beton. Deze Hillblocks zijn KOMO-gecertificeerd en voldoen aan de eisen van de norm Zetsteen van beton 7024.

Een van de EMVI-criteria in het aanbestedingscontract was het leveren van betonzuilen die duurzamer geproduceerd worden dan conventionele betonzuilen. Bepalend hierin was om de hoeveelheid beton in het gehele werk zo veel mogelijk te beperken.

De Hillblocks zijn hier bij uitstek geschikt voor. Voor de Hillblocks is namelijk ca. 30% minder beton nodig. Daarmee kan niet alleen een aanmerkelijk hogere fictieve korting worden bereikt, maar is ook aanzienlijk minder transport nodig. Dit is minder belastend voor het milieu en ook wordt hinder voor verkeer en omgeving tot het minimum beperkt.

Projectbureau Zeeweringen, een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen, bracht het uitgevoerde werk extra onder de aandacht vanwege de uitzonderlijk goede kwaliteit van het werk.

Wilt u zien hoe het zetten van de Hillblocks in z'n werk gaat? Klik dan op de volgende link: http://www.youtube.com/embed/0VFSPdvFc0M?