Het Hillblock is een innovatieve dijksteen met een aantal unieke eigenschappen. Deze betonzuil zorgt voor een significant sterkere golfremming en beduidend minder golfoploop dan bestaande oeverbescherming.