Samenwerking Martens t.b.v. herstel natuurgebied Westelijke langstraat

  • Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant i.s.m. Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en gemeente Waalwijk
  • Aannemer Combinatie Martens en Van Oord – G. Van der Ven B.V.
  • Werk Herstel natuurgebied Westelijke langstraat Waspik - Waalwijk
  • Product Koppelduikers Rechthoekige duikers Maatwerkputten
  • Datum 2021 - 2022

Voor het herstel en de uitbreiding van het unieke natuurgebied Westelijke langstraat, gegelegen tussen Waspik en Waalwijk, hebben diverse Martens bedrijven in opdracht van de aannemerscombinatie Martens en Van Oord en G. van der Ven B.V. een mooi totaalpakket aan producten en diensten mogen leveren.

Samenwerking Martensgroep

Voor de werkzaamheden die de komende jaren worden uitgevoerd om de natuur te behouden en te herstellen heeft Martens prefab beton 5 maatwerkputten, een koppelduiker en een XXL duiker geleverd. Martens kunststoffen heeft de PVC kunststofbuizen 400 mm geleverd. Een deel van de montage en het speciaal transport van de producten is verzorgd door Teuben, onderdeel van de Martensgroep.

 

Header project samenwerking Martens natuurgebied Westelijke langstraat

Een uniek natuurgebied

Natuurgebied Westelijke Langstraat ligt tussen Waalwijk en Waspik en is een beschermd Natura 2000-gebied. Een waardevol landschap met veel natuur en cultuurhistorie. Door de unieke ligging met verschillende bodemlagen, maken de Westelijke Langstraat een bijzonder en nat gebied. Verdroging en vervuiling door stikstof tasten de natuur in de Westelijke Langstraat aan. Om deze achteruitgang te stoppen worden de komende jaren werkzaamheden uitgevoerd om de natuur te behouden en herstellen. Er komt ook nieuwe natuur bij. In totaal krijgt ongeveer 650 hectare op den duur de bestemming natuur. Bron: www.brabant.nl