• Bij een koppelduiker worden de elementen samengehouden door voorspanning zonder aanhechting, dit gebeurd op 4 punten in de hoeken met 100 kN per streng. Dit type duiker is geschikt voor gronden met een minimale zetting. Tevens kunnen wij de elementen monteren en voorspannen, dit zal worden uitgevoerd door kraanverhuurbedrijf Teuben dat onderdeel is van de Martens groep.

    De keuze voor de toepassing van een rubberring/koppelduiker of een nagespannen duiker is primair de keuze van de hoofdconstructeur. De keuze wordt normaliter gebaseerd op het te verwachten zettingsgedrag van de ondergrond, waarbij de mate van zettingen bepalend is voor de voegbeweging. Bij overschrijding van een toelaatbare voegbeweging kan een nagespannen duiker worden toegepast.

    Martens prefab beton heeft een jarenlange ervaring in het produceren van rechthoekige duikerelementen en produceert alle voorkomende duikersoorten; rubberring-, koppel-, span- en hangduikers. Deze “standaard” elementen kunnen worden geproduceerd in diverse afmetingen. De elementen kunnen desgewenst worden voorzien van een uitstroomhoofd, een ecorichel, een frontmuur, consoles voor stootplaten etc.

    Meer informatie?

    Wilt u meer informatie over de koppelduikers van Martens prefab beton? Neemt dan contact op met de afdeling Verkoop van Martens prefab beton via T +31 (0)88 627 8715 of verkoop-mapr@martensgroep.eu