Ontpoldering Noordwaard, Nieuwe Merwede

  • Aannemer GMB Civiel B.V.
  • Werk Ontpoldering Noordwaard
  • Datum augustus - november 2013

Het project Ontpoldering Noordwaard vordert zeker en gestaag. Op een van bijgaande foto's is te zien dat gemalen en uitstroombakken naast elkaar worden geplaatst. De natuur gaat nu verder zijn gang en in de loop van de tijd zullen dit gemaal en de uitstroomhoofden verder in het landschap integreren. Hun werk doen ze al.

 

Het project Noorwaard telt voor Martens prefab beton in totaal:

  • 16 gemalen

  • 1 doorlaatconstructie opgebouwd uit een hoeveelheid aan betonnen prefab elementen

  • 5 spanduikers

  • 26 funderingsplaten

  • 29 uitstroombakken.

 

In dit project worden maatwerk betonnen gemalen van Martens prefab beton gecombineerd met de standaard uitstroomhoofden van Martens beton.