People, Planet, Profit

De wereld lijkt wakker te worden als het gaat om duurzaamheid. Gelukkig maar. We moeten zuinig omgaan met onze mensen en de wereld. Voor nu en voor de toekomst. Bij Martens is dit al jaren een belangrijk thema en hiervoor kregen we erkenning via de Groene Pluim.

 

Duurzaamheid begint bij jezelf

Als je werkt bij Martens dan heb je geen hele strikte taakomschrijving, maar wordt je gestimuleerd om zoveel mogelijk taken op te pakken en je zoveel mogelijk te ontwikkelen. Ons personeel wordt zo veel mogelijk betrokken bij de bedrijfsvoering om het elke dag weer een stapje beter te doen dan de dag ervoor. Aandacht voor ons personeel is het belangrijkste aspect als het gaat om de drie P's. Onderdeel daarvan is 'Martens vitaal'. Een initiatief om de Mensen van Martens bewuster te maken van een gezond en vitaal leven. Daarvoor hebben we allerlei trajecten omarmd:

  • Vers fruit voor alle werknemers en bezoekers;
  • Sportieve activiteiten en evenementen voor werknemers;
  • Trainingen;
  • Ondersteuning en stimulering persoonlijke doelen.

We zetten ons samen in voor een gezond team.

Energie opwekking

Martens investeert veel in duurzame opwekking van energie:

  • Het meest zichtbaar zijn de windmolens (3 x 2.5 MW) op ons terrein op Weststad III in Oosterhout.
  • De eerste grote stap die we gezet hebben in duurzaamheid is onze warmte-kracht-koppeling. Om alle gebouwen op Weststad III van warmte te voorzien wekken we hiermee energie op. Deze WKK levert ook de energie om ons te voorzien in koelwater dat nodig is bij de productie van PVC buizen.
  • Een ander voorbeeld is het dak van de steenfabriek in Mol. Deze ligt vol met zonnepanelen om daarmee een groot deel van de energie behoefte op eigen dak op te wekken.

Voor ons is het minimaliseren van de uitstoot altijd een thema geweest. Bij dit thema blijven we liever weg van vergelijken, maar een duidelijk voorbeeld is het gebruik van gas tijdens de productie. Een fabrikant meldde met veel trots dat deze erin geslaagd was om het gebruik van een grote hoeveelheid gas uit te bannen. In onze puttenfabriek hebben we echter nog nooit gas gebruikt in de productie.

Restwarmte

We gebruiken onze restwarmte in de winter voor de verwarming van de gebouwen en het proceswater van de betonproductie. In warme tijden wordt de restwarmte via een Absorbtie Koel Machine omgezet en gebruikt voor het koelwater van de kunststoffenfabriek. 

Circulaire economie

Als producent verwerken we veel grondstoffen. Martens is daarom steeds op zoek naar alternatieve grondstoffen. Bij voorkeur geven we oude producten een tweede leven. Tevens kunnen we onze eigen producten hergebruiken in het productieproces. Deze circulariteit is niet alleen goed voor onze planeet maar ook voor onze portemonnee.

 

Kunststoffen
Vanuit de branche organisatie is een buizen inzamel systeem (BIS) opgezet met een landelijke dekking, waarbij de ingeleverde producten een tweede leven krijgen in een kunststof leiding. De regio centra van Martens zijn inzamel punt en onderdeel van dit landelijke systeem. Door BIS wordt meer dan de helft van de opgegraven kunststof leidingen in Nederland in de keten gehouden. De kunststof uitval wordt gebroken en weer her-verwerkt in nieuwe producten.

 

Beton
Voor de productie van beton maken we gebruik van regenwater om het gebruik van hoogwaardig drinkwater terug te dringen. Rest en uitval beton wordt verwerkt tot granulaat en weer ingezet als grondstof. Verder zijn we bezig met de ontwikkeling van Geoton.

 

Keramiek
Producten van Martens keramiek zijn speciaal ontwikkeld voor deze circulariteit. Zowel de keramische gevelbekleding die na een groot aantal jaren wordt vervangen, als de restanten op de bouwplaats kunnen weer in het productieproces worden gebruikt als grondstof.