• Regenwater terugbrengen in de bodem in plaats van afvoeren, dat is het doel van infiltrerende bestrating. We onderscheiden 2 types: waterdoorlatende verharding en waterpasserende verharding. Bij waterpasserende verharding zorgen nokjes aan de zijkant van de stenen voor verbrede voegen. Door deze openingen kan het regenwater tussen de stenen door de bodem inlopen.

    Er zijn oneindig veel varianten denkbaar van waterpasserende stenen. Dit gaat van stenen met nokjes tot stenen met ronde, vierkante of andere vormen van openingen in of tussen de stenen. Mogelijkheden te over. En dit maakt het weer interessant voor architecten en ontwerpers. Martens beton heeft vooralsnog gekozen voor waterpasserende klinkers met nokjes. Deze verharding kan op 2 manieren geplaatst worden wat resulteert in een meer gesloten of een meer open legpatroon. Door het legpatroon net iets te verschuiven kan men in het 2e geval ook aan de lange zijde van de steen openingen creëren voor een hogere infiltratiesnelheid.

    Vlaanderen

    Martens speelt met deze Passemar in op de eisen die de Vlaamse overheid stelt aan gemeentes en burgers. Vlamingen moeten al het regenwater of hemelwater dat op hun eigendom valt opvangen en óf infiltreren óf bufferen en dan nadien hergebruiken of alsnog infiltreren. De Passemar is verkrijgbaar in een dikte van 8 en 10 cm. De beide beschreven legpatronen vindt u hier net als het volledige technische fiche.