Waterbergingskelder in Tilburg als buffer bij zware regenbuien

  • Opdrachtgever Waterblock bv
  • Aannemer Remmers bouwgroep en C-infra
  • Werk Aanleggen van een waterbergingskelder
  • Datum Maart 2020

Het infiltreren van water is momenteel een veel besproken thema. De bekende systemen zoals infiltratiekratten of beregeningskelders slaan het regenwater op en laten dit langzaam infiltreren in de bodem.

Bedrijfterein Vossenberg Tilburg

Vooral op nieuwbouw locaties word gedacht hoe waterproblemen te kunnen voorkomen. Zo ook op industrietrein de Vossenberg in Tilburg, waar momenteel een nieuw distributiecentrum word gerealiseerd conform de BREEAM duurzaamheidseisen. Middels deze certificering wordt de duurzaamheid van het gebouw weergegeven, waarbij gelet wordt op materiaal- en energiegebruik, maar ook op de leefbaarheid van het gebouw en de omgeving.

Door de firma Waterblock bv word op dit terrein een waterbergingskelder gerealiseerd van 690 m3 welke dient als buffer bij zware regenbuien.

Dergelijke kelders worden toegepast in bijvoorbeeld de industrie en tuinbouw, als sprinklerkelder maar ook binnen (sport)parken waar een behoefte is aan kwalitatief goed water ten behoeve van bevloeiing van de vegetatie.

De waterbergingskelder word gemaakt volgens het Watershell Atlantis systeem, waar de PVC kolommen van Martens kunststoffen deel van uit maken.

Met het Watershell systeem kunnen ondergrondse waterbergingskelders (waterbuffers) aangelegd worden tegen relatief lage kosten. Dit door een slimme bouwmethode waarbij minder beton en wapening benodigd is. De lengte, breedte en hoogte is eenvoudig aan elke situatie aan te passen.

De kelder is aangesloten op het HWA riool en tevens toegankelijk voor inspectie en reiniging.