Teuben specialisme: het beproeven van halkranen, portaalkranen en hijsframes

  • Opdrachtgever IHC Hytech B.V.
  • Aannemer Teuben b.v.
  • Werk Beproeving van een klantspecifiek hijsframe
  • Datum 2013

Het beproeven van halkranen, portaalkranen of specifiek hijsequipment is al jaren één van de specialismen van Teuben. Conform de Nederlandse wetgeving moeten kranen jaarlijks worden gekeurd. Ook de werking van de overlastbeveiliging en de hijsrem maken hiervan onderdeel uit. Om die goed te kunnen beoordelen en af te stellen moet de kraan op maximale last worden beproefd. Of het nu een last van 20 ton of 150 ton is, Teuben heeft hiervoor de juiste testgewichten en een maatwerk oplossing.

Opdrachtgevers zijn veelal gebruikers van kranen, maar ook bedrijven gespecialiseerd in het inspecteren, keuren en onderhouden van kranen en hijsgereedschap, waar deze beproevingen veelal te zwaar of complex voor is.

Ook in het geval van het opwaarderen van kranen of het testen van de meest vreemdsoortige hijsframes geeft Teuben een adequate testoplossing, die veelal op uw locatie maar soms ook op de locatie van Teuben in Oosterhout kan worden uitgevoerd.

Zo ook in dit specifieke geval. Op verzoek van onze opdrachtgever IHC Hytech, moest een hijsframe (die voor een specifieke toepassing was ontworpen), voor het eerste gebruik, worden beproefd op 1,5 maal de maximale last. De succesvolle beproeving, op de locatie van Teuben, werd door derden bijgewoond en beoordeeld.