Teuben: klantspecifieke oplossing voor testen van portaalkraan

  • Opdrachtgever Lodewikus voorgespannen beton
  • Aannemer Teuben b.v.
  • Werk Beproeven portaalkraan met 100 tons testframe
  • Datum 2011

Teuben heeft een grote expertise opgebouwd m.b.t. het testen van halkranen, portaalkranen en/of bovenloopkranen. Dit gebeurt veelal met testgewichten tot 110% van de maximum hijscapaciteit van de betreffende kraan.

Het beproeven van de kraan gebeurt niet alleen om de hijscapaciteit te kunnen testen. Ook het beoordelen van de bewegingen van kraan, kat en takel en nog belangrijker het beoordelen van de hijsrem, kunnen alleen op de juiste wijze worden gedaan indien er een maximale last aan de haak hangt.

Het testen van kranen vindt veelal jaarlijks plaats, maar ook tussentijds na een aanpassingen of in het geval van een, soms tijdelijke, opwaardering van een kraan.

Teuben levert hiervoor de noodzakelijke testgewichten en hijsframes. Zonodig voert Teuben  de daadwerkelijk beproeving (indien gewenst onder toezicht van derden) uit.

Met regelmaat vinden er beproevingen plaats van kranen tot 60 ton, maar ook zwaardere kranen komen aan bod.

Zo had Lodewikus bij Teuben de vraag  neergelegd om de nieuwe (en specifiek voor de toepassing aangepast) door ZPMC geleverde kraan (met 2 takels) te voorzien van 2 testgewichten.

Op de Teuben locatie in Oosterhout is in aansluiting op de specifieke vraag, in korte tijd, een 100 tons testframe ontwikkeld, bestaande uit een hijsframe met ballastblokken (Martens wandblokken). 

De nieuwe kraan van Lodewikus is met behulp van dit frame met overlast getest en opgewaardeerd.