Stationskwartier Hurdegaryp

  • Opdrachtgever Gemeente Tytsjerksteradiel
  • Aannemer C. van den Adel uit Burgum
  • Werk Stationskwartier Hurdegaryp
  • Datum Mei 2020

De gemeente Tytsjerksteradiel en provincie Fryslân zijn begonnen met het ontwerp voor het nieuwe Stationskwartier.

ontwerp stationsgebied

Ontwerp stationsgebied

Een groen en eigentijdse uitstraling

Het Stationskwartier wordt ingericht als een groen plein en waarbij het station tevens beter zichtbaar is vanaf de Rijsstraatweg. Het opvallende is dat de verschillende verkeersdeelnemers geen eigen rijstroken krijgen. Hierdoor wordt de verblijfskwaliteit belangrijker dan de verkeers-uitstraling.

Bushaltes krijgen een eigen plek en om het pleingevoel te bevorderen is in het ontwerp de mogelijkheid van nieuwe (woon-)bebouwing aan de west- en zuidzijde meegenomen. Een bijzonder element in het ontwerp is de aanleg van een brug voor langzaam verkeer. Deze brug verbindt straks het stationsgebied met de wijk Rietlandsvaart en het nieuwe Tjalling Koopmans College aan de Reidroas.

 

Realisatie van het project

De uitvoering vindt plaats door aannemersbedrijf C. v.d. Adel uit Brugum. Martens kunststoffen en Martens beton hebben hiervoor de nodige rioleringsmaterialen geleverd.
 

Dit project is de zoveelste fase i.v.m. K.I.K. (kansen in kernen) in de dorpen langs de Centrale As die recent is aangelegd tussen Drachten en Dokkum.