Rioolbuizen met grote diameter voor werk Tilburg

  • Opdrachtgever Gemeente Tilburg
  • Aannemer G. van der Ven aannemingsbedrijf
  • Datum 24 september 2009

Op de locatie van de voormalige Gemeentewerf komen 99 woningen, waarvan circa 66 grondgebonden woningen en circa 33 appartementen. Het plan Gemeentewerf krijgt meerdere openbare ruimten met verschillende sferen. Hierdoor wordt de wijk Armhoef verbonden met het Havenpark aan de Piushaven.

Martens beton leverde in opdracht van Van der Ven uit Brakel bijna 600 meter aan betonnen rioolbuizen, hiervan had ruim 500 meter een diameter van rond 1500. Daarnaast leverde Martens beton een tiental betonputten van 1900 x 1900.