Revitalisering De Fluun, Didam van gemengd tot gesplitst systeem.

  • Opdrachtgever Gemeente Montferland
  • Aannemer Verhoeve infra, Hummelo
  • Werk De Fluun, Didam
  • Datum 25 mei 2010

In het begin van de 60e jaren is het bedrijventerrein de Fluun aangelegd. Het gemeentebestuur vond dat het terrein aan een grote opknapbeurt toe was. De gemeente heeft in samenspraak met de ondernemers een revitaliseringplan opgesteld voor het bedrijventerrein de Fluun in Didam. De uitvoering van dit plan startte in het najaar van 2009. Onder het motto "Als er toch groot onderhoud gepleegd wordt, is het goed om te zien welke zaken ook verandering of verbetering behoeven."

De oude riolering bestond uit een gemengd systeem en is verwijderd. In goed overleg tussen opdrachtgever Gemeente Montferland, uitvoerder Verhoeve infra en Martens beton is er gekozen voor de waterdoorlatende Medina buis voor de afvoer van regenwater. Over een lengte van 1500 meter is er gebruik gemaakt van Medina buizen met een diameter van 800 mm. Voor de afvoer van het vuile water is een aparte streng aangelegd deze marubuizen hebben een veel kleinere diameter. Naast deze buizen heeft Martens beton ook 62 putten voor dit werk geleverd. De meeste putten hebben een afmeting van 133 bij 133 mm een standaard maatvoering bij Martens beton. 90 procent van de geleverde producten behoort tot de voorraadproducten, hierdoor kon een korte levertijd door Martens beton gegarandeerd worden.