Ophaalbrug, landbouwbrug en duikerbrug te Heeg en Woudsend

  • Opdrachtgever Gemeente Wybritseradiel
  • Aannemer Aannemersbedrijf J.J. de Vries
  • Werk Herinrichting Heeg en Woudsend
  • Datum Levering december 2007 - april 2008

In en rond de dorpen Heeg, IJlst en Woudsend heeft Martens prefab beton, met de levering van een 3-tal bruggen, een constructieve bijdrage geleverd aan de herinrichting van de dorpskernen.

De aanbruggen van de ophaalbrug en de landbouwbrug zijn opgebouwd uit voorgespannen liggers (volstort) en apart vormgegeven randliggers.

De duikerbrug is in nauw overleg met de directie en aannemer, na de aanbesteding, aangepast. De constructieve samenstelling van de brug is op de omstandigheden op de bouwplaats afgestemd. De rechthoekige kokerelementen, uitgevoerd als spanduiker, vormen een doorvaarbare verbinding. Het afspannen en injecteren is in eigen beheer uitgevoerd. De toeritten leiden tot over de duiker en zijn opgebouwd uit grote, brede U-elementen, waarvan de opstaande wanden verlopend in hoogte zijn geproduceerd. Het eindresultaat vormt een aantrekkelijke duikerbrug, mede door de inzet van alle betrokkenen.