Ontpoldering Noordwaard, Nieuwe Merwede

  • Opdrachtgever RWS, Programma Ruimte voor de Rivier
  • Aannemer GMB Civiel B.V.
  • Werk Ontpoldering Noordwaard
  • Datum maart 2013 t/m april 2015

 

De Noordwaard bij Werkendam is 4500 hectare groot en bestaat voornamelijk uit polderland. Het landelijke programma "Ruimte voor de Rivier", dat het rivierengebied beschermt tegen hoogwater, heeft de Noordwaard als doorstroomgebied gekozen. Dat betekent dat dit gebied over een lengte van 10 kilometer en een breedte van 4,5 kilometer ontpolderd zal worden. Agrarisch gebied wordt omgevormd tot natuurgebied. Daarnaast wordt het rivierengebied mooier en aantrekkelijker gemaakt en tevens wordt meer ruimte voor recreatie en natuur gerealiseerd. Het doel van deze gebiedsontwikkeling is het bereiken van een waterstanddaling bij Gorinchem van 30 centimeter in geval van hoogwater. Dit effect voert helemaal vanaf Fort Steurgat van de Nieuwe Merwede tot aan de Boven Merwede bij Gorinchem. Sommige delen van het gebied zullen enkele keren per jaar onder water komen te staan.

In opdracht van GMB Civiel B.V. ontwerpt, produceert, levert en monteert Martens prefab beton betonnen elementen van het dijkringgemaal, landbouwpoldergemaal, natuurpoldergemaal, doorspoelgemaal en het trafogemaal.

Het project Noorwaard telt voor Martens prefab beton in totaal:

  • 16 gemalen

  • 1 doorlaatconstructie opgebouwd uit een hoeveelheid aan betonnen prefab elementen

  • 5 spanduikers

  • 26 funderingsplaten

  • 29 uitstroombakken.

Het gaat bij deze betonnen elementen om zichtwerk, waarbij een egale kleur en een gladde afwerking een vereiste is. Ook de bereikbaarheid naar de bouwplaatsen in het gebied is een complexe aangelegenheid. Landweggetjes en bruggetjes die leiden naar de verschillende locaties in de polder, zijn niet berekend op de uitzonderlijke afmetingen en gewicht van de betonnen gemalen. Deze kolossen meten per stuk 8 meter in lengte, 4 meter in de breedte en 4 meter diepte en wegen ca. 60 ton. Daarom heeft Martens prefab beton samen met zusterbedrijf Teuben het vervoer van deze speciale betonnen elementen gepland, begeleid en uitgevoerd. Het vervoer in dit rivierengebied gaat over de weg en over water.

Door een strakke tijdsplanning, snelheid en een goede communicatie met alle betrokken partijen, hebben de gemalen, doorlaatconstructies, funderingsplaten en uitstroombakken volgens de gestelde eisen hun plaats van bestemming bereikt. Nu kunnen ze hun belangrijke werk doen tot ver in de toekomst.