Omlegging Zuid-Willemsvaart Maas - Den Dungen Gemalen aannemerscombinatie Willemsunie

  • Opdrachtgever Rijkswaterstaat
  • Aannemer GMB Civiel
  • Werk Zuid-Willemsvaart Maas - Den Dungen
  • Datum September 2013

Met de omlegging van de Zuid-Willemsvaart bij 's Hertogenbosch komt een nieuwe vaarweg tussen de Maas en Den Dungen. Er worden 2 sluiscomplexen en 6 bruggen gebouwd. Daarnaast worden 4 sifons en 5 gemalen aangelegd.

Martens prefab beton heeft de gemalen geproduceerd en geleverd. Daarbij zijn per gemaal en sifon uitstroomhoofden geleverd met een gewicht tot 35 ton.

Het gemaal bij de rivier de Aa bestaat uit de volgende elementen:

Onderbouw: afmeting 8.200 x 2600 x 3600, gewicht 55 ton

Bovenbouw: afmeting 6.300 x 2600 x 950, gewicht 12 ton.
Uitstroomhoofd, gewicht 13 ton.