Noordland 2

  • Opdrachtgever Gemeente Bergen op Zoom
  • Aannemer Dura Vermeer
  • Datum 29-05-08

Het grootschalige bedrijventerrein Noordland, gelegen aan de noordwest kant van Bergen op Zoom, is de laatste jaren in rap tempo uit de grond gerezen. Grote bedrijven als Meeus en Mepavex hebben als eerste hun heil in dit gebied gezocht en daar hun grootschalige distributie ondergebracht. Later volgden ook bedrijven als Ricoh, HL Display en Philip Morris. Het bedrijventerrein is gericht op grootschalige bedrijvigheid en de bedrijven moeten voorzien in veel extra werkgelegenheid voor de inwoners van de gemeente Bergen op Zoom.

Het industrieterrein heeft door zijn zeer gunstige ligging dus in korte tijd voor veel extra werk gezorgd. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de zeer snelle verbindingen over water, land en spoor. De noordelijke randweg (N 259) en de korte afstand tot de Theodorushaven, via een diepe vaargeul (4 tot 4,5 meter diep), zijn daar de belangrijkste oorzaken van.

Martens beton heeft voor het hele traject de riolering kunnen uitleveren. De gehele riolering die daar is aangelegd bestond uit putten en buizen die Martens beton uit voorraad kon leveren. Dit betekent in principe dat Martens beton deze gehele order binnen 2 werkdagen kon uitleveren. In de praktijk komt dit erop neer dat Dura Vermeer op dit project een continue aanvoer van producten kon verwachten en dus niet te maken had met stilstand als gevolg van ordergebonden te produceren putten. De samenwerking met Dura Vermeer heeft in het verleden reeds vaak voor goede resultaten gezorgd. Bij vele grote projecten is er naar beider inzicht prettig en goed samengewerkt, mede door de grote voorraad van Martens.