Martens levert betonputten en -buizen t.b.v. herinrichting Erasmusweg Den Haag.

In opdracht van Aannemingsmaatschappij Van Gelder hebben Martens beton en Martens prefab beton de opdracht gekregen voor het leveren van alle betonputten (standaard MIKZ putten en maatwerkputten) en betonbuizen voor het werk herinrichting Erasmusweg Den Haag. Het werk is is uitgevoerd in 2 fases.

 

4850 meter betonbuizen

Fase 1 ging van de Loevesteinlaan naar het Erasmusplein. Hierbij ging het om een lengte van 860 meter. Fase 2 ging van de Loevesteinlaan naar de Troelstrakade over een lengte van 730 meter. In totaal ging het bij fase 1 en 2 om 4850 meter betonbuizen (+ 1,6km extra) rioolsleuven ontgraven van 1,5 meter tot 6 meter diep.

Martens prefab beton Diepriool Erasmusweg Den Haag

 

Snelle levering Martens

De reconstructie aan de Erasmusweg betrof een groot binnenstedelijk project. Het aanleggen van een diepriool nam de meeste tijd in beslag. In eerste instantie zou een gedeelte van het riool gerelined worden maar tijdens de uitvoering bleek dit gedeelte in zo’n slechte staat te zijn dat het complete gedeelte alsnog compleet is vervangen. De bufferweken moesten daarom ingezet worden, maar tot tevredenheid van Gemeente Den Haag en stakeholder bleef de opleverdatum wel hetzelfde, mede doordat Martens (prefab) beton snel heeft kunnen leveren.

Waarom herinrichten Erasmusweg?
In reactie op de vele ongelukken op de Erasmusweg heeft Gemeente Den Haag besloten de Erasmusweg grondig te gaan aanpakken. De herinrichting moet de veiligheid van de voetgangers en fietsers verbeteren en de doorstroming van de automobilisten bevorderen. Tevens is de bestaande riolering vernieuwd en is er een apart riool voor regenwater aangelegd. Hierdoor stroomt regenwater nu naar de Korte Laak in plaats van in het vuilwaterriool.

Bron: Aannemingsmaatschappij Van Gelder