Levering in- en uitstroombakken sifons Havenkanaal Middelharnis en Dirksland

  • Opdrachtgever Waterschap Hollandse Delta
  • Aannemer GMB
  • Werk Compenserende Maatregelingen Kierbesluit
  • Datum September 2017

Aannemer GMB is na jaren van voorbereiding, op 29 augustus dit jaar gestart met de boring van de eerste sifon onder het Havenkanaal van Middelharnis. Aansluitend startte ook de boringen van de sifons in Dirksland en de tweede sifon in Middelharnis. De werkzaamheden maken deel uit van het project Compenserende Maatregelen Kierbesluit.

Voor de levering van de in- en uitstroombakken van deze sifons heeft Martens prefab de opdracht gekregen. De in- en uitstroombakken die bij Dirksland geplaatst zijn bestaan uit 3 elementen, een onderbak, tussenstuk en een in- en uitstroomopzetstuk. De drie elementen hebben een totale hoogte van 8 meter.

De in- en uitstroombakken die bij Middelharnis geplaatst zijn hebben in vergelijking met Dirksland een extra tussenstuk en daarmee een totale hoogte van bijna 10 meter.
Het grootste en zwaarste deel heeft een gewicht van bijna 60 ton. Het totale gewicht van één complete constructie is ca. 160 ton en daarmee imposant te noemen.

Project Compenserende Maatregelen Kierbesluit
De maatregelen die in dit project zijn opgenomen, volgen op het besluit dat de Haringvlietsluizen vanaf volgend jaar op een kier komen te staan. Op het moment dat de waterstand in het Haringvliet lager is dan de waterstand in zee zullen de sluizen volledig opengaan. Door het openen van de sluizen zal de internationale vismigratie gestimuleerd worden maar wordt het water op het Haringvliet brak en grotendeels onbruikbaar voor boeren. Door het plaatsen van sifons blijft de zoetwatervoorziening gegarandeerd, niet alleen voor oppervlaktewater, maar ook voor het drinkwater.

Waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf en Rijkswaterstaat werken voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan het plan voor de compenserende maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering van het Kierbesluit.
Voor meer informatie: www.kierharingvliet.nl