Levering maatwerkput Martens prefab beton Park Oudegein

  • Opdrachtgever Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
  • Aannemer De Kuiper Infrabouw
  • Werk Klimaatbestendige wateraanvoer Park Oudegein
  • Product Pompputten
  • Datum 26 november 2020

Voor het verbeteren van de waterhuishouding in Park Oudegein in Nieuwegein heeft Martens prefab beton in opdracht van De Kuiper Infrabouw recent een maatwerkput / pompput geleverd van 20,4 ton. De maatwerk pompput heeft een inwendige afmeting van 1500 x 4200 x 2500 cm.

Snelle levering Martens prefab beton

Martens prefab beton heeft de maatwerk pompput op verzoek van De Kuiper Infrabouw snel kunnen produceren en vervolgens snel maar zorgvuldig kunnen afleveren. De weg naar de eindbestemming was namelijk een smalle kronkelweg waarvan de bochten maar net met de vrachtwagen genomen konden worden. De plaatsing van de maatwerk pompput is vervolgens met opdrachtgever en aannemer De Kuiper Infrabouw en het betreffende hijskraanbedrijf naar wens verlopen.

 

Header maatwerkputten Martens prefab beton Park Oudegein

Klimaatbestendige wateraanvoer Park Oudegein

De wijzigingen in de waterhuishouding in Park Oudegein helpen de komende jaren wateroverlast bij extreme buien te voorkomen en verbeteren de waterkwaliteit in het park. De werkzaamheden zijn onderdeel van het project Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA).