Herinrichting Schelkensbeek Reuver

Ten behoeve van de herinrichting van de Schelkensbeek in Reuver hebben Martens beton en Martens prefab beton in opdracht van Heijmans Infra Regio Zuid gezamenlijk diverse producten geleverd. Waaronder een grote uitstroombak met schuifafsluiter.

Herinrichting Schelkensbeek

Het stroomgebied in de o.a. de Schelkensbeek kende een aantal knelpunten. Om de afvoer richting de Maas te verbeteren en deze toekomstbestendig te maken hebben het Waterschap Limburg en de gemeente Venlo een maatregelenpakket opgesteld. De werkzaamheden omvatten het verbreden en verbeteren van de bestaande watergangen en het vervangen en vergroten van de bestaande betonnen duikers.

Voor bovengenoemde werkzaamheden zijn door zowel Martens beton en Martens prefab beton o.a. een nieuwe betonnen duikerconstructie, diverse Qube buizen diameter 1250mm en een bijpassende uitstroombak van 1900 x 1900mm inwendig hoog, compleet met talud 2:3 en krooshek geleverd.

Uitstroombak met schuifafsluiter

Aan de kant van de rivier de Maas heeft Martens Prefab Beton een grote betonnen uitstroombak geleverd waarop de Qube buizen 1250mm zijn aangesloten. Op de uitstroombak is ook een grote schuifafsluiter gemonteerd zodat het waterschap de afvoer van de Schelkensbeek richting de Maas kan reguleren. De uitstroombak heeft een hoogte x breedte van 4650 x  2500mm uitwendig en een lengte van 3650mm uitwendig met een talud van 2:3.

 

Header project herinrichting Schelkensbeek Reuver

 

Door de samenwerking tussen Martens beton en Martens prefab beton konden alle producten voor dit werk snel worden geleverd en had Heijmans Infra slechts één aanspreekpunt voor dit project die alles regelde.