Gemeente Baarle-Hertog kiest kopmuren van Martens beton

  • Opdrachtgever IOK Geel

De gemeenteraad van Baarle-Hertog heeft opdracht gegeven aan IOK om op de rand van de bebouwde kom aan de Alphenseweg een verkaveling van 12 bouwloten te realiseren. Hier moest allereerst een gescheiden riolering worden aangelegd en moest ook een deel van de Kasteelloop worden ingebuisd. Om de bouwgronden toegankelijk te maken vanaf de Alphenseweg dienden ook 6 oversteken gemaakt te worden over de singel. Hierbij is gekozen voor de kopmuren van Martens beton. Dit heeft te maken met snelheid en gemak, functionaliteit, esthetiek en ook zeker prijs. De kopmuren hebben een afmeting van 80x80cm inwendig. De hoogte is 90cm hoog en daarmee sluiten ze perfect aan bij het maaiveld. Dit type heet Martens kopmuur MS2.
Een kopmuur van Martens scoort namelijk op al deze vlakken goed. En nu deze fase in het bouwproces is afgerond, zal weldra de kale akker plaats maken voor mooie huizen.

Met Martens kopmuren is iedereen content!