Dijkversterking Havendijk Den Oever

  • Opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier HHNK
  • Aannemer Combinatie Aan den Oever (van Oord en Hakkers)
  • Werk Dijkversterking Havendijk Den Oever
  • Datum 7 november 2019

In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is de 900 meter lange Havendijk in Den Oever versterkt en maximaal 1,5 meter verhoogd. De Havendijk voldeed niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen; de Havendijk was niet hoog genoeg en niet stabiel genoeg.

 

Betonblokken met tranenplaatreliëf

Martens prefab beton heeft circa 2700 stuks betonblokken geleverd variërend in gewicht tot 7 ton per stuk aan aannemerscombinatie Aan den Oever (van Oord en Hakkers). Door de inzet van meerdere mallen in combinatie met een strakke planning zijn de blokken binnen de gestelde termijn geproduceerd. Bijzonder zijn de topblokken van de dijkversterking. Deze worden als looppad gebruikt en zijn daarom voorzien van een tranenplaatreliëf. Op het buitentalud is een bekleding aangebracht in de vorm van prefab betonnen traptreden. Deze getrapte bekleding beperkt de golfoploop tegen de Havendijk, hierdoor is de verhoging van de bestaande Havendijk beperkt.

 

Martens prefab beton

De combinatie heeft voor Martens prefab beton gekozen vanwege onze capaciteit die benodigd is voor het groot aantal blokken en de vervoersmogelijkheid per schip vanuit onze productielocatie te Oosterhout naar de buitenhaven van Den Oever. Door het transport per schip uit te voeren en niet per as is het aantal vervoersbewegingen verminderd wat de overlast voor de omwonenden aanzienlijk heeft beperkt. Inmiddels is het project afgerond en is, donderdag 26 september 2019, de dijk officieel teruggegeven aan Den Oever.