Uitwateringsduiker t.b.v. Dijkversterking Gorinchem - Waardenburg

  • Opdrachtgever Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat
  • Aannemer Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel
  • Werk Dijkversterking Gorinchem - Waardenburg
  • Product Betonputten Koppelduikers
  • Datum juni 2021 - december 2025

Martens beton heeft van Graaf Reinaldalliantie de mooie opdracht gekregen om een uitwateringsduiker voor het dijkversterkingsproject Gorinchem - Waardenburg te leveren. De uitwateringsduiker gaat ingezet worden om een minipolder te reguleren in zijn waterstand en de huidige waterkering daarmee versterken.

Noodzakelijke dijkversterking

De dijk tussen tussen Gorinchem en Waardenburg voldoet niet meer aan de wettelijke hoogwaterveiligheidsnorm die in 2017 is ingesteld. De dijk is destijds aangemerkt als één van de meest noodzakelijke dijkversterkingen in Nederland. Na de uitvoering van de dijkversterking zal de complete dijk tussen Gorinchem en Waardenburg eind 2025 hoogwaterveilig zijn.

Uitwateringsduiker Martens beton

In juni 2021 is de uitvoering ter hoogte van Herwijnen aan de buitenzijde van de Waaldijk gestart. De uitwateringsduiker heeft een inwendige afmeting van 1500x1500mm en bestaat uit 2 uitstroomvoorzieningen, een put en een kokerduiker van ca. 17,5m met een inspectieluik met valrooster. Na plaatsing is het geheel afgespannen door kraan- en montagebedrijf Teuben. De duiker is casco geleverd. Voor het plaatsen en leveren van de spindelschuif, keerklep en toebehoren heeft de combinatie firma HC Waterbeheersing BV opdracht verleend. 

 

Afbeelding uitwateringsduiker dijkbescherming Martens beton

 

Over het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het werk is onderdeel het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In dit programma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. 1500 kilometer dijken wordt tot 2050 versterkt. Dat is nodig omdat Nederland kwetsbaar is voor overstromingen. Zestig procent van ons land zou regelmatig onder water lopen zonder onze dijken en duinen. Het HWBP doet er alles aan om een volgende overstroming te voorkomen en werkt aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren. Bron: gralliantie.nl