Bouwrijp maken exclusieve woonwijk Kavels van tenminste 1000 m2

  • Aannemer Jentges GmbH & Co. i.s.m. Ingenieursbüro Hüllbroc
  • Werk Mechernich, plan an der Feyermühle
  • Datum Najaar 2010

Martens beton richt zich de laatste jaren ook op de Duitse markt en dit leidt steeds vaker tot grootschalige projecten.

In het najaar van 2010 is Martens gestart met de levering van betonbuizen en -putten voor het werk Stadt Mechernich. Dit plan omvat een nieuwbouwproject voor exclusieve villa's. De percelen hebben een minimale oppervlakte van 1000 vierkante meter in een nieuwe wijk van de stad Mechernich aan de kant van Obergartzem-Kommern-Münstereifel.

De waterhuishouding wordt gerealiseerd in een duurzaam gescheiden stelsel voor VWA in gres en RWA in beton uitgevoerd. De diepteligging van de systemen variëert tussen de 3,5 en 5,5 meter. Martens beton is voor Jentges en Hüllbroc de ideale partner, doordat er ronde buizen konden worden toegepast kon er worden volstaan met een verdichte zandbedding in tegenstelling tot de betonnen beddingfunderin bij betonbuizen met voet. De buizen worden gelegd met een toegelaten glijdichtingsring en worden geleverd met DIN garantie. De putten hebben een binnenwijdte van 80 cm (tot en met aansluitingen rond 500 mm) of 100 cm (bij aansltuingen van 600 of 700 mm.) Martens beton produceert zijn putten met een geringe wanddikte en afmeting, hierdoor wordt bespaart op het gebruik van grondstoffen. Vanwege het geringe gewicht van de putten was het ook niet nodig om een zware rupskraan in te zetten.

Als gevolg van het geavanceerde productieproces met zelfverdichtend beton hebben de gestandaardiseerde elementen een procesgestuurde betonkwaliteit van C55/C65 en worden in een productiegang monolitisch geproduceerd. Alle verbindingen en aansluitingen, inclusief verval en stroomprofielen, worden in dezezlfde enkelvoudige productiegang geïntegreerd.

Martens beton heeft het aantal toegepaste betonelementen met de helft kunnen terugbrengen. De 132 elementen zouden bij het zelfde systeem, met dezelfde hoogtes, bij ronde putten bijna verdubbeld zijn tot 261 elementen.