Aanlegsteiger 2A - Maasvlakte Olie Terminal

  • Opdrachtgever Maasvlakte Olie Terminal C.V.
  • Aannemer Ballast Nedam Infra Zuid West
  • Werk Maasvlakte Rotterdam
  • Datum Voorjaar 2008

Martens prefab beton heeft in opdracht van Ballast Nedam Infra Zuid West diverse traditioneel gewapende en voorgespannen betonnen elementen geleverd voor wat wel de levensader van Nederland wordt genoemd. Na schade aan één van de twee aanlegsteigers voor mammoettankers was de opdracht om in korte tijd een nieuwe steiger te realiseren ten einde de bevoorrading van olie voor Nederland zeker te stellen.

De steiger is opgebouwd uit zware betonnen kespen waarop randelementen en voorgespannen liggers op 2 niveaus -door middel van portaalconstructies- geplaatst zijn. De hoge eisen aan de betonnen elementen, de snelheid van productie en levering maakten een strakke planning noodzakelijk. In een nauwe samenwerking tussen producent en aannemer, met frequente tussentijdse controlemomenten, is voldaan aan het gestelde tijdschema.