• Om de doorstroming, stedelijke bereikbaarheid en de veiligheid van fietsers te verbeteren worden  door heel het land snelfietsroutes aangelegd. Snelfietsroutes zijn extra brede fietspaden met zo min mogelijk kruisingen, verkeerslichten en obstakels. Op deze routes kunnen fietsers grote afstanden afleggen, vaak tussen twee steden. Onder drukke kruispunten of bij rotondes wordt er steeds vaker gekozen voor de aanleg van een fietstunnel. Het kabinet stelt vanuit het regeerakkoord 100 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg en aanpassingen van snelfietsroutes. Steeds meer mensen kiezen hierdoor voor de meest flexibele en gezonde manier van reizen: de fiets.

  Fietstunnels van Martens beton

  Martens beton heeft veel ervaring met de aanleg van fietstunnels en al diverse toonaangevende projecten opgeleverd. Van productie tot levering en van montage tot zorgvuldige afwerking. Voor de engineering en montage van de elementen werken wij nauw samen met gerenommeerde partijen. Zowel een rechthoekige doorsnede, een doorsnede met wijkende wanden als een boogvorm behoren tot de talloze mogelijkheden die Martens u kan bieden. Uw specifieke wensen vertalen wij in een op maat gemaakte oplossing.

  Duurzaam en circulair

  De fietstunnels van Martens beton worden opgebouwd uit prefab tunnelelementen. Daarnaast is het percentage circulaire grondstoffen dat gebruikt wordt voor de fabricage van deze tunnelelementen bijzonder hoog. Dat draagt bij aan de reductie van de CO2 uitstoot. Bouwen met prefab tunnel elementen draagt ook bij aan een snel bouwproces en beperkt de omgevingshinder. Tevens zijn de elementen maatvast, door de productie in stalen mallen en in een geconditioneerde omgeving.

  Bovenstaande voordelen van de BEBO boogelementen worden door Mark Pijnenburg van Mobilis TBI in de BEBO testimonial nog eens goed toegelicht.

  Meer informatie?

  Wilt u meer informatie over de BEBO boogbruggen van Martens prefab beton? Neemt u dan contact op met de afdeling Verkoop van Martens prefab beton.