Update: Teuben en asbestsanering daken

Asbest weghalen van daken! Dat is volgens de huidige officiële regeltjes niet altijd even makkelijk en eenduidig. Toch liggen er nog grote hoeveelheden daken te wachten totdat deze verwijderd zullen gaan worden.

Feit is dat het verwijderen van asbest daken met een mobiele kraan en een werkbak tot 1 juli 2020 wel mag, echter onder de reeds bekende strikte voorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Werkbak moet gekeurd zijn;
  • Werkbak moet zijn voorzien van persoonlijke beschermmiddelen, bijv. de korte veiligheid-aanlijning tegen vallen;
  • Bij hevige wind is gebruik werkbak verboden;
  • Alleen toegestaan als vergunning aanwezig is;
  • Personen mogen niet uit de bak stappen;
  • Er geldt een maximaal gewicht verhouding capaciteit mobiele kraan en gewicht werkbak.
Verwijderen van asbest

En hoe nu verder?

Na 1 juli 2020 is het verwijderen van asbest dakplaten met hulp van mobiele kraan en grote werkbak nagenoeg verboden. Dit ondanks het feit dat er weinig tot geen ongevallen hebben plaatsgevonden.
 
Onder voorwaarden van de eerder genoemde vergunning en onder actief toezicht van een inspecteur /veiligheids-kundige is dit toch mogelijk. Er geldt ook een meldingsplicht van 2 dagen. De maximale windsnelheid mag slechts 7 m/s bedragen. Kortom, strikte maatregelen.

Op dit moment loopt een landelijke discussie over een arbeidsbesluit om meer met alternatieven zoals hoogwerkers te gaan werken bij asbestsanering daken. Gebruik mobiele kraan en werkbak wordt ontmoedigd. Teuben volgt deze discussie en de besluitvorming op de voet en zal zich hieraan committeren.