Pilot met inspectieput van zelfverdichtende geopolymeer beton

Het bouwteam bestaande uit de gemeente Huizen en Dura Vermeer, voert een rioolreconstructie uit op de Rokerijweg, Industrieweg en Fabrieksweg. In vier fases wordt de complete verharding en riolering opgebroken en een nieuw rioolstelsel aangebracht.

Reductie CO2-uitstoot

Dura Vermeer heeft als doel om onze CO2-uitstoot tegen 2030 te halveren. Een belangrijke bron van CO2-uitstoot in de bouwsector is de productie van beton, waarbij met name het gebruik van Portlandcement verantwoordelijk is voor ongeveer 6 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. In Nederland is dit percentage circa 1,5%, vanwege het gebruik van Hoogovencement. Met een aanzienlijke CO2-reductie van ruim 35% ten opzichte van traditioneel beton, wordt het zelfverdichtende geopolymeer beton als veelbelovende oplossing van het terugdringen van de CO2-uitstoot geïntroduceerd.

 

Afbeelding Zero geopolymeerput Martens beton

 

Geopolymeer inspectieput

Op het project in Huizen werkt het bouwteam samen met Martens beton. Martens heeft in eigen beheer een geopolymeer beton ontwikkeld. Als een concrete stap naar het verminderen van de CO2-uitstoot in de praktijk heeft Dura Vermeer recentelijk de eerste inspectieput van deze betonsoort geplaatst. Met een inwendige maat van 1000 x 1000 mm vertegenwoordigt deze innovatieve inspectieput een tastbaar voorbeeld van de inzet van alternatieve materialen. En is het een veelbelovende stap naar het gebruik van duurzamere materialen in de toekomst.

Gemeente Huizen: "door toepassing van deze put, wordt ervaring opgedaan met deze nieuwe techniek, die kansrijk is voor brede toepassing in de openbare ruimte."

 

Afbeelding 1e geopolymeer put Martens beton

 

Geopolymeer beton

Martens heeft in eigen beheer, onder de merknaam Zero, een geopolymeer beton ontwikkeld. Wat dit betonmengsel bijzonder maakt, is zijn zelfverdichtende eigenschap. Deze put is een van de eerste toepassingen van zelfverdichtende geopolymeer beton in Nederland. Een van de voordelen van deze betonsoort is de hoge mate van zuur- en chemische bestendigheid. In de komende maanden voert Martens beton op meerdere projecten pilots uit met dit beton.