Paddentunnel: van werktekening tot en met levering

Martens is in opdracht van BAM Infra Regionaal (West) begonnen met de productie van 7 stuks XXL-duikers voor 5 paddentunnels onder de provinciale wegen N511 en N512 ter hoogte van Castricum.

XXL-duikers

Voor elke paddentunnel wordt een XXL-duiker, bestaande uit een u-bak met dekplaat geleverd. De inwendige doorloop van de paddentunnels is 0,8 x 0,4 m (BxH).

De 2 paddentunnels onder de N512 bestaan elk uit 2 stuks XXL-duikers die tussenin voorzien zijn van een put. Padden houden niet van donkere ruimtes. De dekplaten van deze putten worden daarom van solar tubes voorzien. Zo wordt het voor de padden aangenamer om daadwerkelijk van de paddentunnels gebruik te maken.

Om de padden nog meer te stimuleren gebruik te maken van de paddentunnel is er in overleg met de betrokken ecologen aarde vanuit de natuurlijke leefomgeving van de padden in de u-bakken neergelegd.

 

Header Paddentunnel Martens prefab beton gevuld met aarde

De u-bakken van de paddentunnels zijn gevuld met aarde vanuit de natuurlijke leefomgeving van de padden. Zo wordt de paddentrek door de XXL-duiker aantrekkelijker voor de padden.

Van werktekening t/m levering

Aan de levering en plaatsing van de paddentunnels gaat een heel traject vooraf. Denk hier bij aan het engineeringstraject, het productieproces en de uitlevering.

Engineeringstraject

Nadat de wensen en behoeften voor de aanleg van een paddentunnel vanuit de provincie Noord-Holland kenbaar zijn gemaakt neemt de provincie een adviesbureau in de arm, in dit geval Prommenz uit Schagen. Voor de samenwerking in dit proces heeft Martens het vertrouwen van Prommenz gekregen. Het engineeringstraject gaat van start.

Onze projectbegeleider maakt vervolgens in nauw overleg met het adviesbureau de gewenste overzichtstekeningen. Het tussentijds schakelen met de aannemer (BAM) hierbij is belangrijk zodat de wensen en mogelijkheden steeds kunnen worden afgestemd. Het reken- en tekenwerk (externe constructeur) wordt gerealiseerd conform de goedgekeurde overzichtstekeningen van de paddentunnels. Na goedkeuring van de aannemer (BAM) op het reken- en tekenwerk (engineering) wordt de voorbereiding voor de productie getroffen.

Productieproces

De elementen voor de XXL-duikers van de paddentunnels worden in een mal gemaakt. De mal dient conform de productietekening op de juiste maat te worden ingesteld. Ook moeten alle instortvoorzieningen in de mal worden verwerkt en wordt de wapening in de mallen gelegd. Alle instortvoorzieningen, zoals hijsvoorzieningen en wapening, worden hiervoor door onze afdeling inkoop ingekocht.

 

Header paddentunnel beton gestort in mal Martens prefab beton

Nadat de wapening gereed gemaakt is kan deze in de mallen van de paddentunnels worden gelegd.

Nadat de mal is gecontroleerd wordt het beton gestort. Nadat de betonelementen voldoende zijn uitgehard worden ze ontkist en opgeslagen op het tasveld van Martens.

Het proces na productie, de uitlevering

Onze projectbegeleider laat de uitvoerder weten dat de producten bij afdeling expeditie afgeroepen kunnen worden. De aannemer vult de afroepformulieren in en onze afdeling expeditie regelt het transport. Bij eventuele onduidelijkheden of bijzonderheden neemt afdeling expeditie contact op met de uitvoerder en/of projectbegeleider.

 

Header Paddentunnel Martens beton

Waarom paddentunnels?

Elk jaar vindt de jaarlijkse paddentrek plaats. Padden ontwaken namelijk bijna gelijktijdig uit hun winterslaap als de temperatuur in het voorjaar boven een bepaald minimum uitkomt. Ze trekken dan massaal naar een poel of plas in de buurt om te paren. Zonder veiligheidsmaatregelen worden er zo jaarlijks tijdens de paddentrek veel padden doodgereden. op een 5-tal locaties langs het traject N511 en N512, waarvan bekend is dat daar veel padden oversteken, worden de paddentunnels van Martens geplaatst.