Hoe ontspan je een rolring t.b.v. een betonbuis ?

Korte video van het juist aanbrengen en ontspannen van een rubberen rolring op een betonnen rioleringsbuis.